The Collett Story

När Hans Collett startade sitt företag 1985 hade han inte en aning om att firman skulle utvecklas till en av branschens stora. Ett företag som man talar om med respekt. I ärlighetens namn hade han inga planer alls, utan behövde skaffa sig ett jobb. Och att starta eget var den snabbaste vägen, tänkte Hans. En djärv tanke, som också visar på det Collettska sättet att tänka.

Men vi tar det väl från början. Hans Colletts karriär inom svets hade börjat i mitten av 60-talet på dåvarande ASEA svets. På den tiden utgick inte ungdomar ifrån att alla skulle bli filmstjärnor eller bloggare, utan man började från botten och arbetade sig uppåt. Hans Collett började på svetslabbet där han prövade maskiner och material som ingenjörerna utvecklat. Därefter följde en period på Philips svetsavdelning med liknade arbetsuppgifter. Några år senare lockades han över till konkurrenten AGA svets, nu som servicetekniker. Och nu var det dags att möta kunderna på fältet. Mil efter mil tillbringades på de svenska vägarna för att hjälpa till, lösa problem och visa på nya möjligheter. Och det var här han utvecklade vad som kom att bli en avgörande framgångsfaktor för Collett – förmågan att ”verkligen förstå kunden”.  Något han visade sig ha en naturlig fallenhet för.

Att vilja förstå kundens underliggande behov och leverera rätt lösning, är fortfarande Colletts styrka. Det är ett förhållningssätt man inte lär sig på managementkurser, det måste finnas inbyggt i bolagets kultur från början. Ligga i dess DNA.   Livet gick sin gilla gång, Hans skaffade fru och de två pojkarna Peter och Johan. En dag i början på 80-talet tog det dock stopp. Hans kallades upp till sin närmaste chef som kort meddelade att AGA skulle lägga ner sin svetsdivision. Man sålde hela verksamheten till Norska Norweld med man och allt. ”Lycka till Hans”. Norweld var ett stort bolag, djupt involverat i offshoreindustrin, så tiderna såg ljusa ut. Men så 1985 lade även Norweld sin svetsverksamhet i Sverige på hyllan. Nu blev det dags för Hans att bestämma hur nästa steg skulle se ut. Och det var då han bestämde sig för att starta eget. Ett djärvt beslut som skulle komma att visa sig bli framgångsrikt.

Redan efter ett år var det dags för den första rekryteringen. Kjell Wahlström, en vän från tiden på AGA kom in som delägare och säljare. Under åren som följde anslöt även de legendariska krafterna Bosse och Benny. År 1988 påbörjade man även resan mot att bli ett familjeföretag då sonen Peter Collett kom in för att hjälpa till med ekonomin. 1992 blev trion fulltalig i och med att den andra brodern Johan Collett kom in. 1996 anställdes ytterligare personer och man började nu bli ett etablerat företag att räkna med. Efter många års goda insatser slutade dock Kjell Wahlström år 2001. Ett beslut som ställde mycket på huvudet, men som också tvingade fram värdefulla förändringar.

Millennieskiftet kom med generationsskifte

Åter var Hans Collett tillbaka i rollen som ensam ledare, vilket kom olägligt eftersom han fått smak för livets goda i form av bl a långresor. Det blev tydligt att familjeföretaget Collett Svetsmaskiner AB närmade sig ett generationsskifte. Så blev det, succesivt överläts ansvaret på sönerna som nu kunde verksamheten på sina fem fingrar. Peter Collett hade under åren utbildat sig till civilekonom och hunnit arbeta på Skatteverket. När brodern Johan Collett kom till firman var han 23 år och hade färsk erfarenhet av försäljning och logistik. Med sin stora energi lärde han sig snabbt det mesta som finns att veta om svetsning. Åren efter millenieskiftet 2000 genomfördes så skiftet och idag är Johan Collett VD och Peter Collett ekonomichef. Ett optimalt sätt att driva familjeföretag. Erfarenhet förs vidare och ny kraft tillförs. Och det är nu det verkligen börjar hända saker.

Det vinnande familjeföretaget

Men starten på 2000-talet blev ändå en utmaning för bröderna Collett. De behövde inte ringa Svenskt Näringsliv för att få veta att svensk industri genomgick en strukturomvandling. Delar av tillverkningsindustrin flyttade utomlands och med dem många kunder till svetsbolagen. Andra bolag lades kort och gott ner. Frågan bröderna Johan och Peter Collett ställdes inför var – hur ökar man sina marknadsandelar på en krympande marknad? Som nya ledare i bolaget hade de nämligen bestämt sig för att satsa för tillväxt och lönsamhet.

Svaret fanns precis framför deras näsor. De insåg att de skulle vidareutveckla det lilla familjeföretagets personlighet och bevara den unika kultur där ”service” var mer än en floskel i ett reklamblad. Kanske lite gammaldags, men något som uppskattades av marknaden och något som konkurrenterna inte kunde kopiera. Samtidigt gällde det att utveckla nya styrkor.

Collett och framtiden

År 2007 gick flyttlasset från lokalen i Hägernäs till den moderna, skräddarsydda anläggningen i Arninge. Här finns nu verkstad, lager och service, samt en fullsorterad butik med allt som kan tänkas inom svets och svetsutrustning. I takt med att man blev duktigare på sälj och service så ökade också leverantörernas intresse för att göra affärer med Collett. En positiv spiral hade startat. Belöningen är att man kunde börja välja bland marknadens starkaste och mest innovativa varumärken. För bröderna Johan och Peter har resan mot framtiden börjat. Målet är att ytterligare befästa positionen som ett av Sveriges ledande företag inom svets och svetsutrustning. Nya grepp, tänk och samarbeten väntar.