Dataskyddpolicy – GDPR & Cookies

COLLETT SVETSMASKINSERVICE AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Collett Svetsmaskinservice AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kontakt@collett.se Collett Svetsmaskinservice AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Collett Svetsmaskinservice AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kontakt@collett.se

När kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Collett Svetsmaskinservice AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.  Collett Svetsmaskinservice AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen
Varför behandlingen är nödvändig
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna:  Collett Svetsmaskinservice AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Collett Svetsmaskinservice AB behandlar datan inom EU/EES. Collett Svetsmaskinservice AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Collett Svetsmaskinservice AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker

Collett Svetsmaskinservice AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

Kontakta oss

Collett Svetsmaskinservice AB  har organisationsnummer 556281-6057 och har sitt säte på Tillverkarvägen 12, 187 66 Täby.
Kontakta oss på kontakt@collett.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 24 oktober 2018


Allmänt om cookies

En webbkakakakfil eller kaka, vanligen betecknad cookie, är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakornas innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan t.ex. vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, alternativt under ett besök.

Våra kakor

De kakor som sätts av collett.se förklaras här. Observera att vid delning i sociala nätverk sätts kakor av deras servrar. collett.se sparar inga data i cookies för besökare som är personliga, utan är enbart knutna till den använda webbläsaren.

Vi har använt ett E-handelssystem från WooCommerce för att visa upp våra produkter på ett praktiskt sätt, det fungerar då som en katalog och inte som en webbshop. Då du inte kan handla produkterna på vår webbplats har vi valt att ta bort de delar av systemet som gäller inloggning och betalning, vilket gör att sådana kakor aldrig sätts på besökarnas datorer.

 

CookieKategori BeskrivningVaraktighet
wordpress_

2

WordPress-cookie som bara sätts för inloggade redaktörer och administratörer.

session

wp-settings-

1

WordPress-cookie som bara sätts för inloggade redaktörer och administratörer. I denna kaka sätts inställningar dessa gjort i admingränssnittet och i vissa fall också ute på webbplatsen.

1 år

tk_ai

1

Används för att göra aktuellt besök enklare genom att samla in vissa data som systemet använder för att avgöra hur saker presenteras för besökaren.

session

__distillery

1

Används för att spara var i en video som besökaren stoppat uppspelningen.

session

gadwp_wg_default_swmetric

1

Används för att samla in besöksstatistik till Google Analytics. Data som samlas in är ej personlig, utan enbart för använd webbläsare.

session

PHPSESSID

1

För att kunna identifiera aktuell besökares sessions-ID.

session

gadwp_wg_default_metric

1

Används för att samla in besöksstatistik till Google Analytics. Data som samlas in är ej personlig, utan enbart för använd webbläsare.

session

gadwp_wg_default_dimension

1

Används för att samla in besöksstatistik till Google Analytics. Data som samlas in är ej personlig, utan enbart för använd webbläsare.

session

_ga

1

Används för att samla in besöksstatistik till Google Analytics. Data som samlas in är ej personlig, utan enbart för använd webbläsare.

session

_gid

1

Används för att samla in besöksstatistik till Google Analytics. Data som samlas in är ej personlig, utan enbart för använd webbläsare.

session

wordpress_logged_in_

2

WordPress-cookie för inloggad användare. I vårt fall enbart redaktörer.

session

wordpress_test_

2

WordPress-cookie för inloggad användare. I vårt fall enbart redaktörer.

session

wordpress_test_cookie

2

WordPress-cookie för inloggad användare. I vårt fall enbart redaktörer.

session

wp-settings-time-

2

WordPress-cookie som bara sätts för inloggade redaktörer och administratörer. I denna kaka sätts inställningar dessa gjort i admingränssnittet och i vissa fall också ute på webbplatsen.

1 år

SESS

1

Ser till att besökare känns igen när de besöker olika sidor på webbplatsen och att information du skrivit in i kontaktformulär och kommentarer följer med under sessionen.

session

catAccCookie

1

För att se om besökaren klickat OK och godkänner cookies från denna webbplats.

1 månad

Förklaring kategorier

1. Nödvändiga för att webbplatsen skall fungera
2. Prestandarelaterade cookies
3. Stödjer vissa funktioner på webbplatsen
4. Används för annonsering

Förklaring varaktighet

Avser hur länge kakorna sparas på besökarens dator

 • Session – lagras bara under besöket och försvinner när webbläsaren stängs av
 • Tidsbestämd (t.ex. 1 år) – lagras på besökarens dator och kan användas igen vid nästa besök

För mer information om cookies hänvisar vi till Post & Telestyrelsens webbplats och till Cookiepedia.