Rotgasverktyg är en ekonomisk, miljövänlig och ren metod för att undvika missfärgning och därmed säkerställa korrosionsbeständigheten.
Förutom den önskade effekten, nämligen smältningen av materialet, kan svetsvärmen även ha oönskade effekter. Den ena är missfärgningen på rostfritt stål. Missfärgningen är en oxidationsprodukt och orsakar således att korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål blir avsevärt reducerad.
För att det rostfria stålet ska behålla sina egenskaper efter svetsning, måste det skyddas från oxidation vid svetsning. På svetssömssidan görs detta av svetsskyddsgasen, men ytterligare åtgärder behövs på rotsidan. Det innebär spolning, där syret blir ersatt av en inert gas.
Vid spolning kan olika gaser och gasblandningar ge olika resultat. Gasvalet är här främst beroende av vilket material som är aktuellt, men även enligt andra kriterier.

Läs mer

Normalt rekommenderar man någon av följande gaser:

Argon, universellt användbar för alla material-fusion
Argon-väteblandningar, för austenitiska rostfria stål
Rostfria kvävestål och duplexstål för austenit
Bildande gaser (kväve-väteblandning) för austenitiska rostfria stål
Tillsatsen av väte orsakade på grund av dess starkt reducerande effekt förbättrat skydd mot oxidation, även under ogynnsamma förhållanden. Vätehaltiga gaser är dock inte lämpliga för alla material. För att säkerställa svetskvaliteten i rörledningar, kärl, anläggningar och stålkonstruktioner. Några fördelar, lämplig för alla former av svetsfogar, fungerar vid alla svetsprocesser, för alla rör från 9 mm upp till stora rör och kärl. Jankus tätningar hanterar höga temperaturer, upp till 330°C.

Förbrukningen av skyddsgas minskar avsevärt av två faktorer. 1 Den effektivt utformade spolkamraren minskar volymen till ett minimum, 2 spoltiderna kan bli förkortade ner till 1-3 minuter. Dessutom är det möjligt att specialbeställa tätningssystem enligt specifika önskemål.

Ett exempel på verktyg att mäta restsyrenivån finns här.

Grundsatser och rotgasverktyg

1 612 kr3 581 kr ex. moms.
4 445 kr12 195 kr ex. moms.
2 134 kr3 934 kr ex. moms.
5 200 kr18 960 kr ex. moms.
30 110 kr35 370 kr ex. moms.

Rotgastätningar och pluggar

152 kr392 kr ex. moms.
391 kr738 kr ex. moms.
940 kr4 929 kr ex. moms.
1 032 kr1 748 kr ex. moms.
1 926 kr4 758 kr ex. moms.

tillbehör och reservdelar