Orbitalsvetsning möjliggör fullständig penetration genom hela rörväggen, vilket är särskilt viktigt för att säkerställa att svetsen är stark och pålitlig. Särskilt i applikationer där tryck- och hållfasthetskrav är höga. Svetsströmkällan är utrustad med avancerade styrsystem och sensorer för att säkerställa att svetsningen blir utförd med hög precision och uppfyller specificerade krav på svetsförbindelsen. Orbitalsvetsning förekommer i en rad olika branscher och applikationer där rör och rörförbindelser av högste kvalitet är ett krav, såsom inom olje- och gasindustrin, kemisk industri, livsmedels- och dryckesindustrin, vatten- och avloppsindustrin, samt inom kärnkraftindustrin.

Läs mer

Genom att använda en automatiserad process minskas risken för fel och variationer jämfört med manuell svetsning. Vilket resulterar i högre kvalitet och jämnhet i svetsförbindelsen. Sammanfattningsvis är orbitalsvets en avancerad och pålitlig metod för att svetsa rör och rörförbindelser med hög precision och kvalitet. Det är en viktig teknik inom industrin där noggrannhet och tillförlitlighet är avgörande.
Vi på Collett Svetsmaskinervice säljer orbitalsvetsanläggningar från Axxair som är en del av Special Fabrication Equipment. Några som kännetecken för Axxairs orbitalsvetssystem är användarvänligheten, genomtänkt och tålig design, speciallösningar för all tänkbar svetsning. Det är även möjligt att använda orbitalsvetshuvuden från andra tillverkare med Axxairs strömkällor, med hjälp av adapterkablage. Vi tillhandahåller även rörkapsutrustning, rörkapar från Axxair hittar du här.

Orbitalsvetsar & tillbehör

Orbitalsvetshuvuden

Tillbehör