Hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet

 Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen i centralt avtal eller vid upprättande av särskilt skriftligt hyreskontrakt mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans och Återlämning

 All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd under normala öppettider och kvittens genom retursedel.

§ 3 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnade materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

§ 4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från den tidpunkt hyresmaterielen är beställd och hålles tillgänglig för hämtning av hyrestagaren eller leverans skett endera av uthyraren eller av denne anlitad transportör, till och med den tidpunkt då hyresmaterielen är avbeställd och hämtad av endera uthyraren eller av denne anlitad transportör eller återlämnad av hyrestagaren till uthyrarens förråd.

§ 5 Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.

§ 6 Andrahandsupplåtelse

 Hyrestagare får varken hyra ut hyresmaterielen till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan.

§ 7 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används, förflyttning skall rapporteras till uthyraren och påföras hyreskontraktet. Hyresmaterielen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats såvida inget annat skriftligen avtalats.

Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd.

§ 8 Tillsyn och vård

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om tillsyn och vård.

Erforderliga slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall av uthyraren godkänd reparatör anlitas.

Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick.

§ 9 Skador och förlust

Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, dvs till dess uthyraren har kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning.

Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 10 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren, eventuellt underhåll och reparation utanför landets gränser debiteras hyrestagaren.

Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande och beställning med rekvisition. 

§ 11 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden

Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§ 12 Försäkring

Det åligger hyretagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad från leveransen mottagits eller avhämtats tills återlämning har skett och retursedel erhållits.

§ 13 Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer för vid faktureringstillfället enligt lag gällande mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

§ 14 Kredit

Hyrestagare äger rätt att efter sedvanlig kreditprövning betala hyra mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning. Hyrestagare äger efter kreditprövning erhålla 30 dagars kredit. Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger, när skäl föreligger, ompröva beviljad kredit. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24 % per år samt lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 45 kronor. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt. Inkommer ej betalning översänds ärendet till inkasso. Vidare uthyrning sker därefter endast mot kontant betalning.

§ 15 Hävning

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 16 Force Majeure

Som befriande ursäkt för underlåtenhet att fullgöra avtalet äger uthyraren och hyrestagaren gentemot varandra åberopa omständighet utanför partens kontroll, såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av part inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets rätta fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

§ 17 Tvist

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 18 Särskilda villkor vid köp

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den osålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen.

Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan.

Reklamation & Retur

Du som är privatperson har 14 dagars ångerrätt/bytesrätt när du handlar online. Det innebär att du kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket.

Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan har du, som är privatperson, reklamationsrätt i totalt 3 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Om det finns garanti som är längre än 3 år kan du reklamera inom garantiperioden.

Företag bör undersöka varan i samband med mottagandet och reklamera eventuella fel inom skälig tid. Fel som uppstår därefter kan reklameras inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi till respektive tillverkare eller serviceställe.

Privatperson, som utnyttjar sin ångerrätt, betalar själv fraktkostnaden för den returnerade varan. Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid.

Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Instruktioner:

  • Denna instruktion gäller alla typer av returbegäran.
 Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar.
  • Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
  • Vid retur MÅSTE alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen. Förpacka godset väl för att undvika skador.

Policy & Cookies

Om cookies

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens enhet och hjälper till att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Läs mer om cookies hos Post- och telestyrelsen.

Användandet av cookies

Den här webbplatsen använder sig av så kallade session cookies i syfte att förbättra din upplevelse genom att till exempel spara information om varukorgen eller om du är inloggad på ”mina sidor”. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies.

Ta bort eller blockera cookies

I din webbläsare har du möjlighet att stänga av användningen av cookies eller radera befintliga cookies.

KONTAKTINFORMATION

Collett Svetsmaskinservice AB
Box 7115
187 12 Täby

Besöksadress
Tillverkarvägen 12
187 66 Täby

Telefon
08-732 82 22

ÖPPETTIDER

Måndag till Fredag
07:30 till 16:00

SOCIALA MEDIER

Leverantörer

0-9

3M

Minnesota Mining & Manufactering (3M) är världsledande inom ett stort antal områden och en självklar partner. En omfattande katalog med delvis unika produkter som inte går att hitta någon annanstans. Från 3M säljer vi bl a olika typer av skydd, t ex varumärket Speedglas.

>> Besök deras hemsida

A

AGA

AGA behöver ingen närmare presentation, annan än att Collett Svetsmaskinservice naturligtvis är ombud för dem och har ett brett sortiment i lager för omgående leverans.

>> Besök deras hemsida

Axxair

En fransk tillverkare av rörkapar som tillhör det absoluta toppskiktet. Collett är stolta över att kunna presentera sig som Axxairs generalagentur i Sverige och vi är mycket glada över samarbetet.

>> Besök deras hemsida

B

BDS

Få slår BDS på fingrarna när det gäller pelar- och magnetborrmaskiner. Finns ingen bättre i Europa. Tysk tillverkare med dansk agentur som vi har mycket goda relationer med.

>> Besök deras hemsida

Binzel

Tyska Binzel är en ledande leverantör inom svets och skärutrustning. Specialiserade på bl a slangpaket och slitdelar. Man var pionjärer inom MIG/MAG och TIG. Idag finns 800 anställda världen över.

>> Besök deras hemsida

Bosch

Vad ska man säga om en av världens ledande tillverkare av elverktyg? Att Robert Bosch grundade verksamheten 1886? Att han 1890 skaffade nymodigheten cykel för att snabbare nå kunderna. Vi säger väl bara – titta efter den blå produktlinjen.

>> Besök deras hemsida

Böhler

Ända sedan 1926 har Böhler levererat tillsatsmaterial av mycket hög kvalitet till svetsindustrin. Idag finns man i 80 länder världen runt och är ett naturligt val för oss på Collett.

>> Besök deras hemsida

C

Castrol

I maskiner och olika arbeten behövs olja som smörjmedel. Vi har valt att samarbeta med Castrol som är världsledande på området. Castrol  grundades 1899 av Charles Cheers Wakefield. Redan då var han inriktad på bra kundrelationer.

>> Besök deras hemsida

D

Dormer

Dormer grundades ursprungligen i Sheffield, England, 1913 och är en av världens främsta tillverkare av roterande verktyg i solid hårdmetall och snabbstål. Det gäller borr, fräsar, brotschar och gängverktyg. Idag finns Dormer över hela världen, med en av sina största distributionscentraler och tillverkningsenheter praktiskt nära oss – i Svenska Halmstad.

>> Besök deras hemsida

Dronco

Dronco levererar allt man kan behöva inom kap- och sliputrustning. För oss på Collett fyller de funktionen som prisstarkt alternativ till andra varumärken. Dessutom har de hög innovationstakt, deras målsättning är en ny produkt var 90:de dag.

>> Besök deras hemsida

E

Ejendals

När man pratar skyddshandskar och skor är det svenska Ejendals som gäller. Företaget har en mängd välkända varumärken på området och står för över 50% av försäljningen av dessa produkter.

>> Besök deras hemsida

Elga

En duktig svensk tillverkare av tillsatsmaterial med säte i Partille utanför Göteborg. Elga erbjuder inte bara kvalitet utan även en oöverträffad service och support. Ett engagerat familjeföretag, precis som Collett.

>> Besök deras hemsida

ESAB

ESAB är ett företag som strävar efter att bygga ett långsiktigt hållbart och globalt företag i världsklass. ESAB har ett rykte av att leverera världsledande svets- och skärlösningar, Collett är därför mycket glada över att ha ESAB som samarbetspartner.

>> Besök deras hemsida

EWM

Tysk tillverkare med svetsprodukter i absolut toppklass. EWM är drivande i branschen med 35 ingenjörer engagerade i produktutveckling. Tack vara EWMs breda utbud hittar vi alltid rätt svets för uppgiften. EWMs seriösa uppträdande på marknaden syftar till att bygga långa kundrelationer, vilket också är Colletts tänkesätt.

>> Besök deras hemsida

Exact Tools

Exact Tools har enhandskapar som slår det mesta på marknaden. Unika innovationer och nytänk är deras signum. Vi har samarbetat med detta finska företag i drygt 10 år.

>> Besök deras hemsida

F

Fumex

Fumex har rötter ända tillbaks till 1940-talet då den huvudsakliga inriktningen var tillverkning av komponenter till verkstads- och fordonsindustrin. Idag är dem världsledande inom miljöteknik!

>> Besök deras hemsida

G

GasIQ

En kompetent och ledande tillverkare av gas-svetsutrustning som vi samarbetat med i 15 år. GasIQ finns i Partille vilket underlättar umgänget.

>> Besök deras hemsida

H

Hultafors

Hultafors är ett ledande internationellt varumärke inom handverktyg av högsta kvalitet avsedda för hantverkare och industri. Hultafors tillhandahåller innovativa handverktyg med optimal funktion, precision och tillförlitlighet – verktyg som du alltid kan lita på.

Dessutom är dom uppfinnare av meterstocken!

>> Besök deras hemsida

Hypertherm

Hypertherms uppdrag är att förse kunderna med de bästa industriella skärlösningarna i branschen. Det är ett uppdrag som de har varit engagerad i sedan 1968 då Hypertherms grundare upptäckte ett sätt att skapa en smalare plasmabåge, kapabel att skära metall med en hastighet och precision som aldrig tidigare setts.

>> Besök deras hemsida

I

Inelco

Danska Inelco är ledande en leverantör av Volframslipar och därmed en naturlig partner för oss på Collett. Produkter av mycket hög teknisk kvalitet, till det kommer unika egenskaper som skiljer dem från mängden. Neutrix slipar med inbyggda damfiltret är ett bra exempel.

>> Besök deras hemsida

J

Jankus

Collett är generalagent för Jankus som tillverkar rotgasutrustning för rörsvetsning. Spännande tyskt bolag som vi tror mycket på.

>> Besök deras hemsida

K

Kobelco

Kobelco är en modern svetsstrådstillverkare som startade 1994 med tillstånd från Kobe Steel, LTD. Genom att ta del av Kobe Steels åttioåriga erfarenhet kunde Kobelco cementera sin plats som en ledande tillverkare av svetstråd för kol- och rostfritt stål.

>> Besök deras hemsida

L

Luna

Hos Collett kan du beställa det mesta ur Lunas sortiment, och det omfattar ändå 160 000 produkter. Vi talar om ett jätteföretag med vars hjälp vi kan ta fram i princip vad som helst för händiga människor.

>> Besök deras hemsida

M

Makita

En av Japans främsta tillverkare av bl a skruvdragare. Här finns i själva verket rader av sladdlösa maskiner och även sådana med sladd, alla med samma höga kvalitet. Makita har svensk generalagent.

>> Besök deras hemsida

Metabo

Ännu en tysk kvalitetstillverkare med brett utbud. Metabo är välkända för sina professionella vinkelslipar och en rad andra topp-produkter. Work, don´t play, som de säger. Svensk filial underlättar samarbete och leveranser.

>> Besök deras hemsida

Miller

Vårt senaste tillskott. Miller med huvudkontor Wisconsin USA tillverkar svetsar och skärutrustning. Rejäla don för tillverkning, konstruktion, flyg, motorsport, jordbruk och även marina applikationer.

>> Besök deras hemsida

N

Nederman

Nederman är kort och gott världsledande inom luftfiltrering vilket gör dem till en ovärdelig resurs för oss arbetar med svets. Vi på Collett kan inte nog understryka vikten av gott personskydd i alla lägen.

>> Besök deras hemsida

P

Pferd

En annan tysk kvalitestillverkare vi valt att samarbeta med är Pferd. Få kan matcha deras kunnande inom kap- och sliputrustning. Katalogen omfattar 13.000 produktnummer vilket gör det möjligt att skräddarsy optimala lösningar.

>> Besök deras hemsida

S

Sandvik Coromant

Sandvik Coromant behöver väl ingen närmare presentation. De är världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-how till metallbearbetningsindustrin. Sandvik Coromant har 8 000 anställda och finns representerat i 130 länder.

>> Besök deras hemsida

SNA

Från denna stora leverantör hämtar vi bl a Bacho bandsågblad. SNA är resultatet av en sammanslagning 2005  då Bahco AB och Herramientas Eurotools SA gick samman.

>> Besök deras hemsida

V

Victor Technologies

Ledande företag inom framför allt plasma-skärning. Bas i USA med svensk representation i Göteborg. Var först i världen med plasmateknik och idag oumbärlig i sortimentet.

>> Besök deras hemsida

W

Wedewåg

Wedevåg är ett av Sveriges äldsta bruk men också namnet på ett av branschens absolut vassaste leverantörer av skärande verktyg, t ex roterande verktyg och verktyg för dragbrotschning. Företaget har anor ända från 1500-talet då Gustav Wasa efterfrågade järnproduktion. Vår relation med Wedevåg går tillbaka till 1985, en betydande tid även det.

>> Besök deras hemsida

Weldas

Weldas från USA är en av våra uppskattade leverantörer av personlig skyddsutrustning. Från Welda hämtar vi såväl svetshandskar som svetsförkläden.

>> Besök deras hemsida

Wikus

Tillverkare av bandsågblad där man ställer mycket höga krav på precision, bland annat inom bilindustrin. Wikus är naturligtvis även leverantör till Collett. Deras motto är: ”precision at the cutting point”.

>> Besök deras hemsida