Collett insåg tidigt värdet av att satsa på kompetens. Genom att utveckla en bred och djup kunskap på området kan vi idag hjälpa våra kunder att nå bättre resultat. Vår försäljning är faktiskt en direkt följd av vår ärliga och tydliga rådgivning.

Precis som namnet Collett Svetsmaskinservice tyder på, är service ett nyckelbegrepp som vi jobbar utifrån. Att maskiner, leveranser osv. fungerar perfekt är avgörande för våra kunders resultat. Produktionen blir tillförlitligare, jämnare och ger bättre ekonomi. En god indikation på kunskapsnivån är att vi idag utför validering av kundutrustning. Att kunna validera utrustning betyder också att Collett har full kvalitetskontroll på de produkter vi levererar och servar.