Utveckling driver ESAB framåt

Grunden för ESAB byggdes i början av förra århundradet, av en innovativ ingenjör som sökte en praktisk lösning på ett ofta förekommande problem.
1904 utvecklade Oscar Kjellberg den belagda svetselektroden, som gav svetsgodset ett rejält kvalitetslyft. När elektroden smälte under svetsningen, skyddade beläggning smältbadet mot atmosfärluften. Därmed förhindrades att svetsgodset försprödades när det svalnade.

Global närvaro

ESAB finns representerade i nästan hela världen. ESAB har fler än 8700 medarbetare, är etablerade i nästan alla världens länder och har tillverkningsanläggningar på 4 kontinenter.
Global närvaro är en nödvändig förutsättning för såväl tillväxt och förmåga att förstå och uppfylla kundernas behov som för de stabila samarbetsrelationer som krävs för långsiktig framgång.

ESAB-produkter

Hos Collett Svetsmaskinservice hittar du ESABs sortiment av svetsmaskiner och alla deras tillbehör.

Sortimentet