TACAB NEUTRALISATIONSPASTA 2KG

TACAB Neutralisationspasta används på stålytan för att neutralisera och oskadliggöra betpasta efter dess användning. Efter behandlingen får betpastaresterna ett pH-värde >8 och det giftiga fluorvätet omvandlas kemiskt till ofarligt vattenolösligt flusspat (CaF2). Neutralisationspastan är milt alkalisk och innehåller inga giftiga beståndsdelar.