En hjälm för två arbetsuppgifter

En ny slide-up hjälm

med både panormavy och kristallins

Arbeta utan hjälmbyte mellan svetsning, slipning och skärning. Ett mycket brett synfält med panoramavy, maximal komfort och enbart 620 g belastning på nackmusklerna.

Kontakta oss

Tre utföranden

Helix Quattro

Panorama vy – klar sikt
Vikt 620 g
ShadeTronic
Svetsa i extrema positioner
Låsning av visir
FadeTronic – shade levels 4 – 14
Ljusnivå 3.0 / 4.0
Solceller, laddbart LiPo-batteri

Läs mer

Helix CLT

Panorama vy – klar sikt
Vikt 620 g
ShadeTronic
Svetsa i extrema positioner
Låsning av visir
FadeTronic – shade levels 4 – 12
Ljusnivå 2.0 / 4.0
Solceller, laddbart LiPo-batteri

Läs mer

Helix 2.5

Panorama vy – klar sikt
Vikt 620 g
ShadeTronic
Svetsa i extrema positioner
Låsning av visir
FadeTronic – shade levels 5 – 12
Ljusnivå 2.5
Solceller, laddbart LiPo-batteri

Läs mer

 

Optrel Helix Series

”Hard work never felt so easy”

Bakgrunden till den nya Helix-serien av hjälmar är Optrels arbete med att hitta lösningen på det ständiga dilemmat med hur de olika metoderna vid svetsning, skärning och slipning sliter på den som utför arbetet.

OPTREL SWISS AIR

Mer om Swiss Air