I svetsteknikens framkant

Som ett av ledande företagen i branschen arbetar EWM tillsammans med sina partners och kunder för att utveckla svetsteknik för framtiden. EWMs mål är att göra svetsprocesserna mer ekonomiska, säkrare och hållbara.

Forskning och utveckling

Som fullserviceleverantör tar EWM ansvar för hela svetsprocessen. Intern forskning och utveckling och praktisk kunskap är grunden för den tekniska utvecklingen som hör samman med varumärket EWM.

EWM-produkter

Hos Collett Svetsmaskinservice hittar du EWMs hela sortiment av svetsmaskiner och alla deras tillbehör.

Sortimentet