optrel swiss air – andningsskyddssystem

Kärnelementet i optrel swiss air andningsskyddssystem är en ventilerad halvmask som helt täcker munnen och näsan och förser dem med renad luft.

Ett positivt tryck stöder användaren i andningen och eliminerar tröttsamt andningsmotstånd. Halvmasken, tillverkad av högteknologiskt tyg, är utformad på ett sådant sätt att den kan anpassas till individen tack vare det fritt justerbara huvudbandet. Detta eliminerar behovet av tidskrävande anpassning som är vanligt med konventionella halvmasker.

Den rena luften kommer via en Y-slang från ett miniatyriserat fläktsystem, som bekvämt bärs på en enhet på baksidan. På detta sätt befinner sig användaren i ett permanent ”tryckluftssystem”, som skyddar luftvägarna mot förorenad luft.

optrel swiss air uppfyller de högsta kraven för professionella andningsskyddssystem, TH3-certifierad där 99,8% av alla skadliga partiklar, aerosoler, ångor, rök och virus filtreras på ett tillförlitligt sätt  bort ur inandningsluften.

Flexibel användning vid många typer av arbeten

optrel swiss air går att använda fristående, med eller utan hjälm och med annan skyddsutrustning och är därför det mest mångsidiga andningsskyddssystemet av alla.

SLIPNING

METALLBEARBETNING

TRÄBEARBETNING

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER

SVETSNING

PLASMASKÄRNING

RIVNINGSARBETEN

BYGGNADSARBETEN

JORDBRUK

AVFALLSHANTERING

ÅTERVINNING

MEDICINISKA TILLÄMPNINGAR

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

LABORATORIETILLÄMPNINGAR

LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Fördelarna med ett optrel swiss air PAPR-system

HÄLSA

Permanent skydd av luftvägarna och lungorna mot föroreningar i luften, oavsett aktuell aktivitet under arbetsdagen. Detta förhindrar utvecklingen av andnings- och lungsjukdomar.

ERGONOMI

Minskning av smärta i nacke och rygg på grund av en signifikant minskning av vikt-, ansikts- och ögonskyddssystemen. Tunga kombinationshjälmar är inte längre nödvändiga.

PRESTANDA

Öka användarnas prestanda tack vare systemets övertryck, som stöder andning och inte ger andningsmotstånd.

EKONOMI

Sänkning av investeringskostnader på grund av eliminering av dyra anpassningstest (inget passningstest).
Minskning av driftskostnader på grund av massiv besparing av pappersmasker.

DRIFT

Tack vare ett återanvändbart halvmasksystem garanteras driften hela tiden, även i händelse av brist i tider av kris

OBEROENDE

swiss air kan användas helt självförsörjande, vilket möjliggör maximal mångsidighet i kombination med lämplig tillverkaroberoende arbetshälsa och säkerhet.

UNIVERSELLA APPLIKATIONER

swiss air är lika mångsidig i användning som uppgifterna inom industri, handel, byggande, medicin eller jordbruk.

Till produktsidan

Klimatneutral produkt

För varje optrel swiss air som säljs planterar optrel ett träd
och neutraliserar därmed produktens koldioxidavtryck.